U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Parkeren kun je in de Ruijterstraat, Karel Doormanstraat en Maarten Trompstraat. In de wijk zijn meer dan genoeg gratis parkeerplekken. De studio is 1 kwartier voor aanvang open. Erg fijn voor je eigen kalmte als je 5 minuten voor aanvang aanwezig kunt zijn. Schoeisel mag in het halletje op het rek, jas in het halletje en sleutels, portemonnee etc. meenemen naar je mat. Mobiel op vliegtuigstand.

 

Je betreedt de yogaruimte met schone voeten. Een groot badlaken voor over de mat is vereist i.v.m. de hygiëne. Of een eigen mat meenemen. Zorg er voor dat je in laagjes gekleed bent (vest, sokken). Je mag je eigen warme deken, kussen(sloop) etc. meenemen.

 

Voor 18.00 afmelden bij een avondles en 1 uur voor aanvang van een ochtendles. Bij niet afmelden/te laat afmelden/niet komen opdagen ben je de les kwijt en kun je deze niet inhalen. Geldt zowel voor wekelijkse lessen als bij vooruit betaalde losse les(sen). Deze regel is i.v.m. de bezetting vd matten. Afmelden geschiedt (bij voorkeur) whatsapp, via mail of persoonlijk. 

 

Gemiste lessen vanwege vakantie, overwerk, ziekte etc. worden nooit terugbetaald of verrekend. Geldt zowel voor wekelijkse lessen als bij vooruit betaalde losse les(sen). Een gemiste les haal je in tijdens het op dat moment lopende lesblok, mits jij je tijdig afmeldt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen. Altijd overleggen i.v.m. bezetting vd matten. 

 

Inhalen geschiedt in hetzelfde lesblok. 

 

Alleen lekvrije flesjes worden toegelaten. Bekertjes water zijn in de yogaruimte niet toegestaan. Beter is om thuis (na de les) 2 a 3 grote glazen water te drinken om zo vrijgekomen afvalstoffen af te voeren. Slokjes water tussendoor drinken heeft eigenlijk weinig zin.

 

Als je verhinderd bent of besluit eerder te stoppen om wat voor een reden dan ook, wordt er niets terugbetaald of verrekend.

 

Laat ruim op tijd weten als je wilt stoppen. Als jij niet opzegt, ga ik ervan uit dat je het volgende lesblok weer meedoet, is er uiteraard een matje voor je, en ontvang je een factuur per e-mail. 

 

De docente is geen arts, maatschappelijk werker, (fysio)therapeut of psycholoog en niet gediplomeerd om aan mensen met een verstandelijke e/o fysieke beperking les te geven.

 

De docent is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel; luister altijd naar je lichaam. De docent is niet aansprakelijk voor het zoekraken/beschadigen van persoonlijke bezittingen.

 

Meld altijd een medische aandoening, fysieke klacht of (prille) zwangerschap vóór de les. Voorkom verdere blessures; gebruik geen pijnstilling voor de les. Luister naar je lichaam! Je bent verantwoordelijk voor je eigen lichaam en lichaamsgrenzen.

 

Je bent te gast. Bij ongewenst gedrag kan de toegang worden ontzegd. Wederzijds respect & aardig zijn kosten niets. Tijdens de les de stilte bewaren, want niet iedereen keert gemakkelijk naar binnen. Liever niet tijdens de les naar het toilet. Mobieltjes op vliegtuigstand of thuis laten. Het is een yogales, geen kletsuurtje. Een uur mentaal ´stilzijn` met de belangrijkste persoon in je leven (jij dus) werkt helend en geeft soms mooie antwoorden... 

 

De docent behoudt het recht om een cursist de toegang te weigeren, om prijzen en het lesrooster te wijzigen en vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen en te verrekenen met het eerstvolgende lesblok.

 

Bij het niet tijdig betalen van het lesgeld, komen er €5,00 aan administratiekosten bij. Bij een betalingsachterstand wordt de toegang tot de les ontzegd. De genoten lessen worden alsnog in rekening gebracht.

 

Privacy. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derden.